3 manieren om vooroordelen over telewerken weg te nemen

presenteeism-sucks-3-steps-crushing-the-bias-against-remote-work-policies
Ben je ooit in een grote bocht om een grieperige collega heen gelopen om ziektekiemen te mijden? Die man of vrouw had gewoon de kans moeten krijgen om te telewerken.

De aanwezigheidsplicht wordt langzaam maar zeker als een belangrijk probleem op het werk gezien. Medewerkers die gedwongen worden om door te werken zijn een derde minder productief. Deze aanpak levert bovendien de nodige kosten op.

Volgens onderzoek kost het doorwerken bij ziekte alleen al de Australische economie 21,7 miljard euro per jaar. In dit artikel gaan we in op manieren waarop IT-professionals hun superieuren ervan kunnen overtuigen dat het beter is als ze vanuit huis werken als ze ziek, zwak en misselijk zijn. De aversie tegen telewerken van werkgevers houdt verband met de bedrijfscultuur. Hier begint echter verandering te komen met de opkomst van mobiele technologie.

Loonvrije dagen bij ziekte vermijden

Je baas ziet natuurlijk graag dat je meer werk verzet. En de toverformule voor het verhogen van de productiviteit is waarschijnlijk om een streep door de aanwezigheidsplicht te zetten. Volgens een Global Corporate Challenge (GCC)-onderzoek pakt gedwongen doorwerken bij ziekte tien keer zo duur uit als ziekteverzuim. Als medewerkers koste wat kost door blijven werken, zal het kantoor immers al snel bol staan van de bacteriën.

Verrassend genoeg blijkt vanuit huis werken in de praktijk een redelijke oplossing bij verkoudheid en andere kwaaltjes. Volgens een onderzoek door Society for Human Resource Management zijn telewerkers 77 procent productiever dan werknemers op locatie. Bovendien is de kans groter dat zij hun werk gedaan krijgt wanneer ze ziek of op vakantie zijn.

Als je baas nog niet volledig is overtuigd

Hoewel sommige bedrijven nog altijd aarzelen om telewerken toe te staan, begint het tij te keren. Of dat nu ligt aan het tekort aan IT-vaardigheden of veranderingen in de bedrijfscultuur, duidelijk is dat 37 procent van het personeel inmiddels een deel van de tijd vanuit huis werkt. Carol Sladek, partner bij Aon Hewitt, zegt dat de meeste managers bij thuiswerken zullen zweren zodra ze de opmerkelijke productiviteitsstijging zien.

Een analyse van de redenen waarom sommige bedrijven telewerken niet toestaan wijst al snel uit dat het voornamelijk om een culturele kwestie gaat die is gebaseerd op een ouderwetse mentaliteit. Hoewel je technologie met de tijd is meegegaan, is het mogelijk dat de afdeling Personeelszaken nog altijd een fysieke aanwezigheid vereist.

De IT-afdeling kan een zeer actieve rol spelen bij het stimuleren van verandering. Als je over de technologie beschikt die nodig is om werknemers vanuit huis te laten werken, is dat een belangrijke stap op weg naar een cultuur waarin je je niet om de vijf minuten met antibacteriële zeep hoeft in te smeren.

1. Breng de struikelblokken in kaart

Als je de mobiliteit wilt bevorderen tot een punt waarop de aanwezigheidsplicht niet langer steek houdt, is het zaak om je een goed begrip te vormen van de culturele struikelblokken binnen je organisatie. Zijn directieleden bang voor een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef, beveiligingslekken of gebrekkige samenwerking? Inzicht verwerven in het waarom van de aanwezigheidsplicht kan je helpen om je mobiliteitsbudget op slimme wijze aan te wenden.

Als er sprake is van zorgen over de samenwerking, kan het nodig zijn om te investeren in een oplossing voor videoconferencing. Als de directie vraagtekens zet bij de informatiebeveiliging kan het een goed idee zijn om de mogelijkheden van containerisatie nader te bestuderen. En als er twijfels zijn over het verantwoordelijkheidsbesef van werknemers kan het nodig zijn om een beroep te doen op slimmere software voor projectmanagement. Wat telewerken ook maar in de weg staat, er is vrijwel altijd een tool die een oplossing kan bieden.

2. Ben je in staat om de kantoorervaring te reproduceren?
Telewerkers toegang bieden tot bedrijfsgegevens is niet hetzelfde als het reproduceren van de kantoorervaring. Werkelijke mobiliteit vraagt om het optimaliseren van de technologie die ondersteuning biedt voor de workflows van werknemers, waar zij zich ook maar bevinden.

James Gordon, de vicepresident van Needham Bank, zegt dat het moderniseren van de zakelijke mobiliteit binnen zijn organisatie om meer vroeg dan een focus op compliance en beveiliging. Met een in eigen beheer ontwikkelde oplossing voor containerisatie slaagde Gordon erin om beheer op basis van beleidsregels te realiseren en tegelijkertijd voor een uitmuntende user experience (UX) te zorgen. Gebruikers van deze oplossing kunnen PDF-bestanden op veilige wijze van opmerkingen voorzien en documenten bewerken vanaf hun persoonlijke mobiele apparaten op een manier die kantoorapplicaties sterk benadert.

3. Weten medewerkers met je mobiele tools om te gaan?
Je weet dat je een mobiliteitsprobleem hebt als het aantal telefoontjes naar je helpdesk de pan uitrijst zodra medewerkers zijn begonnen met telewerken. Welke oplossing je ook gebruikt, het is belangrijk dat eindgebruikers zich op hun gemak voelen bij je mobiele oplossingen, zelfs (en zeker) als ze niet van plan waren om ziek thuis te blijven.

Wat mobiliteit betreft is productiviteit de belangrijkste focus van 49 procent van alle CIO’s. Motiveer medewerkers om tools te gebruiken die telewerken mogelijk maken. Volgens mobiliteitsprofessional Craig Riegelhaupt vraagt dit niet alleen om proactieve training en feedback van eindgebruikers, maar ook een evaluatie van je back-enddata. Hij ziet ‘mobility-as-a-service’ als de toekomst: “Programmeurs en medewerkers van de technische ondersteuning zijn sterk gebaat bij inzicht in de gebruikspatronen en veel voorkomende problemen van eindgebruikers.”

Door inzicht te verwerven in de manier waarop mensen met je mobiliteitsoplossingen omgaan, kun je bijdragen aan betere mobiele ervaringen en de productiviteitsvoordelen van telewerken meetbaar maken voor je baas.

IT-afdelingen zijn misschien niet in staat om eigenhandig een einde te maken aan de culturele aversie tegen telewerken. Ze kunnen echter wel een belangrijke rol spelen door mobiliteit te ondersteunen waar telewerken mogelijk is. Door je mobiliteitsstrategie af te stemmen op specifieke culturele struikelblokken en de UX te verbeteren kun je bijdragen aan een toekomst waarin je collega’s hun bacteriën thuis laten.

ADVIES

Wij helpen u graag met het vinden van de juiste oplossing voor uw organisatie.

MAAK EEN AFSPRAAK